Wójt Gminy Jerzmanowa informuje, że z dniem 22.02.2024 r. zarządzeniem nr 0050.28.2024 podaje do publicznej informacji wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.