Informacja Dyrektora Żłobka Gminnego w Jaczowie o wynikach naboru na stanowiska pracy w Żłobku Gminnym w Jaczowie.