Informacja Wójta Gminy Jerzmanowa o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami.