Informacja Dyrektora Przedszkola Gminnego w Jaczowie o wynikach naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Przedszkolu Gminnym w Jaczowie:
1. Głównego Księgowego
2. Kierownika Administracyjnego
3. Starszego Intendenta