Gmina Legnica, pełniąca funkcję Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT LGOF) informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie skierowane do organizacji społeczno – gospodarczych i interesariuszy działających na terenie LGOF do zgłoszenia chęci uczestnictwa w procesie opracowania i konsultowania dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”, do udziału w pracach zgłosiły się następujące podmioty:

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Zaborowie

2. Stowarzyszenie LGD Kraina Łęgów Odrzańskich (Prochowice)

3. Fundacja Gramineae (Chocianów)

4. Stowarzyszenie LGD "Wrzosowa Kraina" (Chocianów)

5. Aktywiści Społecznej Integracji BEZ BALASTU (Radwanice)

6. Polska Federacja Aktywności "UFO" (Radwanice)

7. Fundacja Eudajmonia (Polkowice)

8. Stowarzyszenie Dom Pod Orzechami (Przemków)

9. Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. (Legnica)

10. Legnickie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne (Legnica)

11. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy