Informacja Wójta Gminy Jerzmanowa o wyniku naboru na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Gminnego Żłobka w Jaczowie.