INFORMACJA O WYBORACH SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA JACZÓW 


INFORMACJA O WYBORACH SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA JERZMANOWA