Wójt Gminy Jerzmanowa ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola "Kraina Marzeń" w Jerzmanowej.