W związku z uchwałą Rady Gminy Jerzmanowa LXIX/497/2023 z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kurowice w sprawie nadania nazw ulic przeprowadza się konsultacje społeczne.

Konsultacje dotyczą mieszkańców miejscowości Kurowice.

Konsultacje mają formę ankiety stanowiącej załącznik niniejszej uchwały którą należy przekazać do Urzędu Gminy Jerzmanowa w formie papierowej lub elektronicznej do dnia 29 grudnia 2023 r.

W załączeniu do pobrania Uchwała Rady Gminy Jerzmanowa i ankieta konsultacyjna.