Przedmiotem dzierżawy jest  Nieruchomość rolna , niezabudowana położona w obrębie Łagoszów Mały, gmina Jerzmanowa, powiat głogowski, województwo dolnośląskie dz. 29/2, 30,32/1, 32/2, 32/4