Przetarg dotyczy nieruchomości nierolnej, niezabudowanej – działka nr 157/2 obręb geodezyjny Gaiki-Potoczek o pow. 0,3334ha, gmina Jerzmanowa, powiat głogowski, województwo dolnośląskie.