Sołectwo Łagoszów Mały w kwietniu 2022 roku przystąpiło do programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Gmina Jerzmanowa jest uczestnikiem regionalnego programu odnowy wsi, realizowanego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego od 2009 r.  na podstawie ogólnej uchwały, która umożliwia zainteresowanym Sołectwom z Gminy Jerzmanowa również przystąpienie do programu Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim.
Praca Grupy Odnowy Wsi wraz z Moderatorem zaowocowała opracowaniem  na warsztatach w czerwcu-lipcu 2022 roku sołeckiej strategii rozwoju, którą przedkładamy w załączeniu.
Warto było opracować strategiczny dokument, który pobudzi mieszkańców wsi do podejmowania działań na  rzecz rozwoju  obszaru wiejskiego Łagoszowa Małego.  Uzupełnieniem zaangażowania mieszkańców w odnowę i rozwój wsi  będą możliwości wsparcia ze strony Samorządu Województwa i Gminy.