Informujemy, że w siedzibie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, ul. Mała 1 w Polkowicach dostępne są dla mieszkańców naklejki na pojemniki BIO, dla zabudowy jedno i wielorodzinnej.
Jednocześnie przypominamy o konieczności właściwego oznakowania pojemników (nazwa frakcji odpadów: odpady zmieszane lub odpady BIO, adres nieruchomości), zarówno na odpady ulegające biodegradacji BIO jak i odpady zmieszane.