Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Bartosz Idzik zawiadamia, że na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 20.12.2021 r. o godzinie 09:00 w Sali nr 116 Sądu Rejonowego w Głogowie odbędzie się pierwsza licytacja dotycząca działki nr 226 obręb Jaczów o pow. 0,2900 ha