Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie projektu uchwały sejmiku województwa dolnośląskiego w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii.