Obwieszczenie nr 2019706.7741976.6185786 z dnia 10.06.2022 r. w sprawie zmiany koncesji nr 7/2013/p na

poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud miedzi na obszarze „Retków-Ścinawa” położonym na terenie

miasta Głogów oraz gmin: Głogów, Jerzmanowa i Pęcław, pow. głogowski , gmin: Wołów i Wińsko,

pow. wołowski, gmin: Grębocice i Polkowice, pow. polkowicki, gmin : Lubin, Rudna i Ścinawa, pow.

lubiński i gminy Jemielno, pow. górowski, woj. dolnośląskie