Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 stycznia 2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany koncesji nr 25/2013/p z dnia 7 listopada 2013 r. na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża rud miedzi na obszarze „Głogów”, położonym w granicach Miasta Głogów i gmin: Głogów, Jerzmanowa, Żukowice, pow. głogowskim, woj. dolnośląskim.