Wójt Gminy Jerzmanowa informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jerzmanowa na lata 2021-2024 wraz z perspektywą do roku 2028”.