Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 19.04.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na „Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Jaczów VIII” metodą odkrywkową”.