Wójt Gminy Jerzmanowa podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu Ø710 relacji węzeł Jerzmanowa - węzeł WP.