„Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obrębów geodezyjnych: Bądzów, Gaiki-Potoczek i Jerzmanowa położonych na terenach górniczych”