„Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych: Jaczów, Jerzmanowa i Kurowice-Modła, położonych na terenach górniczych”.