Wójt Gminy Jerzmanowa podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Realizacji stacji paliw płynnych wraz z zapleczem technicznym, zbiornikami paliw, budynkiem socjalno-handlowym, myjnią ręczną, obiektami reklamowymi wraz z pylonem, drogami wewnętrznymi, stanowiskami postojowymi oraz przyłączami, w zabudowie usługowej, w miejscowości Jerzmanowa, na części działki nr ewid.: 480/3, obręb 0004 Jerzmanowa”.