Wójt Gminy Jerzmanowa podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Realizacja stacji paliw płynnych wraz z zapleczem technicznym, zbiornikami paliw, budynkiem socjalno-handlowym, myjnią ręczną, miejscami ładowania pojazdów elektrycznych, obiektami reklamowymi wraz z pylonem, drogami wewnętrznymi, stanowiskami postojowymi oraz przyłączami, w zabudowie usługowej, w miejscowości Jerzmanowa, na części działki nr ewid.: 480/3, obręb 0004 Jerzmanowa”.

Z decyzją można się zapoznać na stronie BIP - https://www.bip.jerzmanowa.com.pl/a,31157,obwieszczenie-wojta-gminy-jerzmanowa.html