Wójt Gminy Jerzmanowa Podaje do publicznej wiadomości informację, informację o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 15 lipca 2022r.

Jednocześnie informuję o otrzymaniu postanowień w niniejszej sprawie od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.