Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice GpII.6220.18.2020 z dnia 3 stycznia 2022r.

o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Sieroszowice II o mocy do 200 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych nr 1/43, 1/16, 1/11, 1/12, 17/8, 18/1 obręb Sieroszowice, gmina Radwanice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie”