Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 16 listopada 2021r. w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Sieroszowice II o mocy do 200 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych nr 1/43, 1/16, 1/11, 1/12, 17/8, 18/1 obręb Sieroszowice, gmina Radwanice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie”.