Ogłoszenie konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Badania stężenia arsenu w organizmach mieszkańców Gminy Jerzmanowa".