Wójt Gminy Jerzmanowa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego "Ocean Marzeń" w Jaczowie, mieszczącego się przy ul. Smardzowskiej 1, 67-210 Jaczów.