Od 14 lipca TRWA NABÓR formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja” – RUNDA NR  1

Zapoznaj się z Ogłoszeniem o naborze: https://arleg.eu/ogloszenie-o-naborze-formularzy.../ .

Link do Systemu Operatora: http://gwsir.uslugi-rozwojowe.pl/
Zapraszamy do kontaktu:

76 862 27 77 wew. 61, 62

gwsir@arleg.eu

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.