Dyrektor Przedszkola Gminnego w Jaczowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - REFERENT w wymiarze 1 etat.