Wójt Gminy Jerzmanowa ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami.