Wójt Gminy Jerzmanowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadr.