Wójt Gminy Jerzmanowa ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. oświaty.