Zarząd Koła Łowieckiego „Hutnik” w Głogowie informuje o organizacji dodatkowego polowania  zbiorowego nie ujętego wcześniej w planie polowań zbiorowych organizowanych w sezonie 2019/2020  na terenie obwodu łowieckiego nr 19. Polowanie odbywać się będzie w godzinach 800 do 1600.

Powyższe wynika ze szczególnych wymogów i warunków związanych z przeciwdziałaniem  ASF.