Zarządzenie Nr 0050.66.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Gminnego w Jaczowie.