Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej zawiadamia, że w dniu 28.05.2020 (czwartek) w godzinach 900 - 1200 nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej do odbiorców w związku z usuwaniem awarii na głównej sieci wodociągowej.

Brak zasilania wody pitnej dotyczy miejscowości:

- Kurowice, Modła, Jaczów, Smardzów, Łagoszów Mały.