Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych: Smardzów, Gaiki-Potoczek, Jerzmanowa, Kurowice-Modła położonych w granicach terenów górniczych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.