Informujemy, że w dniach 6 -9 października 2020 r. na terenie całego kraju zostaną przeprowadzone ćwiczenia pk. RENEGADE-SAREX-20, w których udział wezmą Siły Zbrojne oraz administracja publiczna, w tym jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Głogowskiego. W związku z powyższym mogą zostać uruchomione syreny poprzez wyemitowanie sygnału:

  • „Ogłoszenia alarmu” po otrzymaniu sygnału ostrzegającego o zagrożeniu
  • „Odwołanie alarmu” – po otrzymaniu sygnału odwołującego zagrożenie
  • modulowany dźwięk syreny w okresie (3) trzech minut.
  • Ciągły dźwięk syren o okresie (3) trzech minut.

Uruchomienie urządzeń alarmowych ma na celu sprawdzenie ich zdolności do działania na potrzeby ochrony ludności w różnych sytuacjach zagrożeń, a emitowane sygnały są jedynie sygnałami treningowymi.