Wójt Gminy Jerzmanowa informuje, że z dniem 07.06.2024 r. zarządzeniem nr 0050.71.2024 podaje do publicznej informacji wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.

Niniejszy wykaz dostępny jest na stronie bip https://www.bip.jerzmanowa.com.pl/api/files/64792