WÓJT GMINY JERZMANOWA ogłasza z dniem 11 grudnia 2023 r.  otwarty konkurs na realizację zadań publicznych pod nazwą Rozwój sportu w Gminie Jerzmanowa w 2024 r.