Zarządzenie Wójta Gminy Jerzmanowa w sprawie ogłoszenia wykazy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.