Dyrektor Przedszkola Gminnego w Jaczowie informuje o wynikach dodatkowej rekrutacji dzieci do przyjęcia do Przedszkola Gminnego w Jaczowie.