W związku z trwającymi pracami związanymi z Rozbudową drogi gminnej ul. Smardzowskiej w m. Jaczów informujemy, że od dnia 05.02.2020 r. Wykonawca robót, firma PBD sp. z o.o. z Głogowa zmieniła na ul. Smardzowskiej tymczasową organizację ruchu. Polega ona na stałym zamknięciu ul. Smardzowskiej dla ruchu pojazdów

Wykonawca robót zapewni dojazd do posesji tylko mieszkańcom ul. Smardzowskiej (alternatywnie ul. Dębową). Komunikacja zbiorowa będzie kursować zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy, kierując się z Jaczowa do Smardzowa ul. Główną - do drogi wojewódzkiej nr 329.  

O wszelkich zmianach dot. organizacji ruchu będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń znajdujących się w miejscowościach Smardzów i Jaczów. Wszelkich informacji, udzielają również pracownicy Referatu Inwestycji i Zarządu Dróg UG Jerzmanowa.