Zarządzenie Nr 0050.145.2021 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu „Profilaktyka chorób tarczycy wśród mieszkańców Gminy Jerzmanowa"