Zarządzenie Wójta Gminy Jerzmanowa w sprawie ustalenia w roku 2021 przerw w funkcjonowaniu przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jerzmanowa.