Zarządzenie Wójta Gminy Jerzmanowa w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Jerzmanowa.