W związku z problemami rolników z pozbywaniem się zużytych w produkcji rolnej odpadów foliowych, mając na uwadze dobro rolników oraz w trosce o środowisko, Wójt Gminy Jerzmanowa zamierza zorganizować zbiórkę odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:

folii rolniczych,

siatki i sznurka do owijania balotów,

opakowań po nawozach,

Big Bagów.

W związku z powyższym, rolnicy z terenu Gminy Jerzmanowa zainteresowani przekazaniem wymienionych powyżej odpadów, powinni złożyć zgłoszenie o rodzajach i ilości posiadanych odpadów na moment składania deklaracji. Zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Gminy Jerzmanowa lub ze strony www.jerzmanowa.com.pl/gmina/ochrona-srodowiska/informacje

Zgłoszenia należy złożyć w terminie do 9 października 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa. 

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.