Dyrektor Przedszkola Gminnego w Jaczowie informuje, że w dniu 25.08.2020 r. odbędzie się zebranie z rodzicami dzieci zrekrutowanych do Przedszkola Gminnego w Jaczowie.