Uchwały Rady Gminy Jerzmanowa w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2) oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

W związku z uchwałą nr 79/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności załącznika nr 2 do uchwały Rady Gminy Jerzmanowa nr XXV/176/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, w zakresie oświadczenia z odwołaniem się do odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań i prawdziwości danych oraz o znajomości treści art. 233 § 1 Kodeksu karnego- wobec braku podstawy prawnej do jego zamieszczenia poniżej został zamieszczony obowiązujący załącznik nr 2 do uchwały.